Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Պաշտպանական հողակցման դիմադրությունների չափում

Հերթական համար

Տեղեկատվական տվյալներ

01

Վկայականի համարը ըստ ազգային ռեեստրի

001

Փաստաթղթի անվանումը և նշագիրը

Պաշտպանական հողակցման դիմադրությունների չափում

ՉԿՄ-ի կիրառման ոլորտը նշելով չափման ենթակա օբյեկտը

Սույն չափումների կատարման մեթոդիկան կարգավորում է բնակելի շենքերի, բնակչության կենցաղային սպասարկման. Արտադրական և ոչ արտադրական, արդյունաբերական, գյուղատնտեսական կազմակերպությունների էլեկտրական սարքավորումների պաշտպանական հողակցման դիմադրության չափումները ըստ՝ ՀՍՏ 12.1.03:

Չափվող մեծությունը

Հողակցման դիմադրության չափիչ M 416

Չափումների մեթոդը

Հողակցման դիմադրության չափումը հիմնված է կոմպեսացիոն մեթոդի վրա, օգտագործելով լրացուցիչ հողակցիչ պոտենցիալային էլեկտրոդ (զոնդ)

Չափման տիրույթը

0,1÷1 000

Հիմնական սխալանքը

±[5+(N/Rx-1)]

Մշակող կազմակերպությունը

Հասցեն, հեռախոսը

«Բիգ էներգո» ՍՊԸ

Երևան, Կ.Ուլնեցու փ.59/5, 6-րդ շինություն

+374 10 23 11 13

Վկայագրող կազմակերպությունը

«ՉԱԻ» ՓԲԸ