Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Պաշտպանական հողակցման դիմադրության չափում և հողակցման սարքվածքների դիմադրության չափում

Հերթական համար

Տեղեկատվական տվյալներ

06

Գրանցման համարը ըստ ազգային ռեեստրի

 006

Փաստաթղթի անվանումը և նշագիրը

 Պաշտպանական հողակցման դիմադրության չափում և հողակցման սարքվածքների դիմադրության չափում

ՉԿՄ-ի կիրառման ոլորտը նշելով չափման ենթակա օբյեկտը

 Սույն մեթոդիկան նախատեսված է հողակցող սարքավորումների դիմադրության չափումներ կատարելու համար՝ հողակցող սարքավորումների որակի գնահատման նպատակով, չափվող մեծության դիմադրության և էլեկտրակայանքների կառուցվածքի կանոնների ու սպառողների էլեկտրակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոնների համեմատությամբ:

Չափվող մեծությունը

 Դիմադրություն

Չափումների մեթոդը

 Քառալար մեթոդով դիմադրության չափում, եռալար մեթոդով դիմադրության չափում

Չափման տիրույթը

 

Հիմնական սխալանքը

 

Մշակող կազմակերպությունը

Հասցեն, հեռախոսը

 «ԷՆԵՐԳԱՇԻՆ» ՍՊԸ

 ք. Երևան, Արտաշիսյան 45/20, բն 17

 +374 91 55 05 88, +374 55 39 01 00

Վկայագրող կազմակերպությունը

 «ՉԱԻ» ՓԲԸ