Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Պաշտպանական հողակցման դիմադրության չափում և հողակցման սարքվածքների դիմադրության չափում

Հերթական համար

Տեղեկատվական տվյալներ

07

Գրանցման համարը ըստ ազգային ռեեստրի

 007

Փաստաթղթի անվանումը և նշագիրը

 Պաշտպանական հողակցման դիմադրության չափում և հողակցման սարքվածքների դիմադրության չափում

ՉԿՄ-ի կիրառման ոլորտը նշելով չափման ենթակա օբյեկտը

 Սույն մեթոդիկան նախատեսված է հողակցող սարքավորումների դիմադրության չափումներ կատարելու համար՝ հողակցող սարքավորումների որակի գնահատման նպատակով, չափվող մեծության դիմադրության և էլեկտրակայանքների կառուցվածքի կանոնների ու սպառողների էլեկտրակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոնների համեմատությամբ:

Չափվող մեծությունը

 Դիմադրություն

Չափումների մեթոդը

 Քառալար մեթոդով դիմադրության չափում, եռալար մեթոդով դիմադրության չափում

Չափման տիրույթը

 

Հիմնական սխալանքը

 

Մշակող կազմակերպությունը

Հասցեն, հեռախոսը

 «ՊԱԼ-ՆԵԹ» ՍՊԸ

 ք. Երևան, Խաղաղ Դոնի 31 շենք, բն 281

 +374 93 40 04 74, +374 44 47 40 00

Վկայագրող կազմակերպությունը

 «ՉԱԻ» ՓԲԸ