Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Տեղեկատվություն պաշտոնական հաստատման, պաշտոնական հաստատման մասին տարածման, պաշտոնական հաստատման չեղարկման մասին կամ տրանսպորտային միջոցի տիպի արտադրության վերջնական դադարեցման մասին

 

Հ/Հ

Հայտարարություն / Ամսաթիվ

Արտադրանք

ՄԱԿ Կանոններ

Կարգավիճակ


1

E55*51R03/05*0001*00 առ 02.08.2021

IVECO-АМТ
MTG

Միասնական դրույթներ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների պաշտոնական հաստատմանը վերաբերող, առնվազն չորս անիվ ունեցող, իրենցից արտաբերվող ձայնի վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

2

E55*51R03/05*0002*00 առ 11.10.2021

IVECO IS18X/03-R51-21

Միասնական դրույթներ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների պաշտոնական հաստատմանը վերաբերողառնվազն չորս անիվ ունեցող, իրենցից արտաբերվող ձայնի վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

3

E55*16R06/12*0001*00 առ 05.08.2022

DC-3000-NSH4

Միատեսակ դրույթներ՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների ուղևորների համար ամրագոտիների, զսպման համակարգերի, երեխաների զսպման համակարգերի և ISOFIX երեխաների զսպման համակարգերի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

4

E55*16R06/12*0002*00 առ 05.08.2022

DC-3000-NSH1

Միատեսակ դրույթներ՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների ուղևորների համար ամրագոտիների, զսպման համակարգերի, երեխաների զսպման համակարգերի և ISOFIX երեխաների զսպման համակարգերի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

5

E55*16R06/12*0003*00 առ 05.08.2022

DC-3000-NSH2

Միատեսակ դրույթներ՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների ուղևորների համար ամրագոտիների, զսպման համակարգերի, երեխաների զսպման համակարգերի և ISOFIX երեխաների զսպման համակարգերի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

6

E55*55R02/01*0001*00 առ 08.08.2022

Mountage plate type 21-642 class J

Միատեսակ դրույթներ՝ տրանսպորտային միջոցների կազմերի համակցման սարքերի մեխանիկական մասերի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

7

E55*16R06/12*0004*00 от 16.09.2022

DC-3000-CGL1 for use on cars LADA 21

Միատեսակ դրույթներ՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների ուղևորների համար ամրագոտիների, զսպման համակարգերի, երեխաների զսպման համակարգերի և ISOFIX երեխաների զսպման համակարգերի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

8

E55*16R06/12*0005*00 от 16.09.2022

DC-3000-CGL2 for use on cars LADA 21

Միատեսակ դրույթներ՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների ուղևորների համար ամրագոտիների, զսպման համակարգերի, երեխաների զսպման համակարգերի և ISOFIX երեխաների զսպման համակարգերի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

9

E55*10R05/01*0001*00 առ 20.09.2022

Emergency call device FORT-112EG-MT

Միատեսակ դրույթներ՝  տրանսպորտային միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

10

E55*55R02/01*0002*00 առ 20.09.2022

Mountage plate type 21-640 class J

Միատեսակ դրույթներ՝ տրանսպորտային միջոցների կազմերի համակցման սարքերի մեխանիկական մասերի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

 11

E55*55R02/01*0003*00 առ 20.09.2022

Fifth wheel couplings type 21-505-000-01 class G50-X

Միատեսակ դրույթներ՝ տրանսպորտային միջոցների կազմերի համակցման սարքերի մեխանիկական մասերի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ

պաշտոնական հաստատման տրամադրում

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

21

       

22

       

23

       

24

       

25

       

26

       

27

       

28

       

29

       

30

       

31

       

32

       

33

       

34

       

35

       

36

       

37

       

 38

       

39

       

40

       

41

       

42

       

43

       

44

       

45

       

46

       

47

       

48

       

49

       

50

       

51

       

52

       

53

       

54

       

55

       

56

       

57

       

58

       

59

       

60

       

61

       

62

       

63

       

64

       

65

       

66

       

67

       

68

       

69

       

70

       

71

       

72

       

73

       

74

       

75

       

76

       

77

       

78

       

79

       

80

       

81

       

82

       

83

       

84

       

85

       

86

       

87

       

88

       

89

       

90

       

91

       

92

       

93

       

94

       

95

       

96

       

97

       

98

       

99

       

100