Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի N 982-Ա առ 07.08.2020թ. հրամանը` ««Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագրով նախատեսված տեսակի հաստատման տրամադրման համար, «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 018/2011 Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներն իրականացնելու նպատակով տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանության (ամրաշրջանակի (շասսիի) տիպի հավանության) փաստաթղթերի հաստատման, գրանցման, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ձևանմուշների տպագրման ու համապատասխանության գնահատման մարմիններին տրամադրման, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի վարման գործընթացների ապահովման նպատակով լիազոր մարմին ճանաչելու մասին»։

 

 

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 1-50

 

 

 

Հ/Հ

Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը

Տրանսպորտային միջոցի տիպարը

Նույնականացման համարը

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականի համարը

Տրամադրման ամսաթիվը

Էկոլոգ.  դասը

Նշում

51

_

4646

ХU6285763МS000031

ТС AM А-RU.056/T-085.00051

16.07.2021

5

_

52

_

4646

ХU6285763МS000032

ТС AM А-RU.056/T-085.00052

16.07.2021

5

_

53

_

4646

ХU6285763МS000033

ТС AM А-RU.056/T-085.00053

16.07.2021

5

_

54

_

4646

ХU6285763МS000034

ТС AM А-RU.056/T-085.00054

16.07.2021

5

_

55

_

4646

ХU6285763МS000035

ТС AM А-RU.056/T-085.00055

16.07.2021

5

_

56

_

4646

ХU6285763МS000036

ТС AM А-RU.056/T-085.00056

19.07.2021

5

_

57

_

4646

ХU6285763МS000037

ТС AM А-RU.056/T-085.00057

19.07.2021

5

_

58

_

4646

ХU6285763МS000038

ТС AM А-RU.056/T-085.00058

19.07.2021

5

_

59

_

4646

ХU6285763МS000039

ТС AM А-RU.056/T-085.00059

19.07.2021

5

_

60

_

4646

ХU6285763МS000040

ТС AM А-RU.056/T-085.00060

19.07.2021

5

_

61

_

503620

X89503600М0FZ1065

ТС AM А-RU.056/T-085.00061

19.07.2021

5

_

62

_

503620

X89503600М0FZ1066

ТС AM А-RU.056/T-085.00062

19.07.2021

5

_

63

_

3559

X892459C3М0AY4120

ТС AM А-RU.056/T-085.00063

20.07.2021

5

_

64

_

787579

X25787579M5000002

ТС AM А-RU.056/T-085.00064

20.07.2021

5

_

65

_

6634F

X896634F1M0FD3289

ТС AM А-RU.056/T-085.00065

21.07.2021

5

_

66

_

6634F

X896634F1M0FD3290

ТС AM А-RU.056/T-085.00066

21.07.2021

5

_

67

_

СБМ060-3

Х08S06031М0000008

ТС AM А-RU.056/T-085.00067

21.07.2021

5

_

68

_

4646

ХU6285763МS000041

ТС AM А-RU.056/T-085.00068

26.07.2021

5

_

69

_

703227

Х89703201M0BV0026

ТС AM А-RU.056/T-085.00069

27.07.2021

5

_

70

_

703227

Х89703201M0BV0027

ТС AM А-RU.056/T-085.00070

27.07.2021

5

_

71

_

МКМ200-2

Х08М20022M0000105

ТС AM А-RU.056/T-085.00071

28.07.2021

5

_

72

_

2259

X892259C3М0AY4121

ТС AM А-RU.056/T-085.00072

02.08.2021

5

_

73

_

185901

X89BA1KALM0GP7002

ТС AM А-RU.056/T-085.00073

06.08.2021

5

_

74

_

687434

X89687434М0GP2096

ТС AM А-RU.056/T-085.00074

09.08.2021

5

_

75

_

687434

X89687434М0GP2097

ТС AM А-RU.056/T-085.00075

09.08.2021

5

_

76

_

687431

X89687431М0GP2003

ТС AM А-RU.056/T-085.00076

17.08.2021

5

_

77

_

6819

X8V681922МК000001

ТС AM А-RU.056/T-085.00077

18.08.2021

5

_

78

_

687434

X89687434М0GP2098

ТС AM А-RU.056/T-085.00078

26.08.2021

5

_

79

ЛУИДОР

2250

Z7C2250DKM0012749

ТС AM А-RU.056/T-085.00079

26.08.2021

5

_

80

Mercedes-Benz

2236

Z7C2236ХАM0009664

ТС AM А-RU.056/T-085.00080

27.08.2021

5

_

81

_

2259

X892259C3М0AY4122

ТС AM А-RU.056/T-085.00081

13.09.2021

5

_

82

Mercedes-Benz

2236

Z7C2236Х5M0009686

ТС AM А-RU.056/T-085.00082

13.09.2021

5

_

83

_

703227

Х89703227M2BV0071

ТС AM А-RU.056/T-085.00083

15.09.2021

5

_

84

_

5328H

XUY5328HTM0000719

ТС AM А-RU.056/T-085.00084

15.09.2021

5

_

85

_

2259

X892259C3М0AY4124

ТС AM А-RU.056/T-085.00085

15.09.2021

5

_

86

_

ВМК3033

X89М00711MBDJ2900

ТС AM А-RU.056/T-085.00086

15.09.2021

4

_

87

_

2259

X892259C3М0AY4125

ТС AM А-RU.056/T-085.00087

15.09.2021

5

_

88

_

ВМК3033

X89М00711MBDJ2901

ТС AM А-RU.056/T-085.00088

16.09.2021

4

_

89

_

ВМК3033

X89М00711MBDJ2902

ТС AM А-RU.056/T-085.00089

16.09.2021

4

_

90

_

ВМК3033

X89М00711MBDJ2903

ТС AM А-RU.056/T-085.00090

16.09.2021

4

_

91

_

ВМК3033

X89М00711MBDJ2904

ТС AM А-RU.056/T-085.00091

16.09.2021

4

_

92

_

ВМК3033

X89М00711MBDJ2905

ТС AM А-RU.056/T-085.00092

16.09.2021

4

_

93

_

ВМК3033

X89М00711MBDJ2906

ТС AM А-RU.056/T-085.00093

16.09.2021

4

_

94

ЛУИДОР

2239

Z7C2239XSM0003053

ТС AM А-RU.056/T-085.00094

20.09.2021

5

_

95

JYFA

JF23

X89LS33M0M0HE4002

ТС AM А-RU.056/T-085.00095

23.09.2021

5

_

96

Чайка-Сервис

2784S

XUB2784S3M0000115

ТС AM А-RU.056/T-085.00096

30.09.2021

5

_

97

_

4683К2

X894683Z2M6GJ6001

ТС AM А-RU.056/T-085.00097

05102021

5

_

98

_

36223

X3C362232M0000004

ТС AM А-RU.056/T-085.00098

06102021

5

_

99

_

2259

X892259C3М0AY4126

ТС AM А-RU.056/T-085.00099

06102021

5

_

100

Чайка-Сервис

2784G

XUB2784GYM0000121

ТС AM А-RU.056/T-085.00100

08102021

5

_

101

_

2259

X892259C3М0AY4127

ТС AM А-RU.056/T-085.00101

08102021

5

_

102

­_

185901

X89BA1KALM0GP7003

ТС AM А-RU.056/T-085.00102

12.102021

5

_

103

СЕСПЕЛЬ

RK3

X8ARK3U25M0001152

ТС AM А-RU.056/T-085.00103

18102021

5

_

104

             

105

             

106

             

107

             

108

             

109

             

110

             

111

             

112

             

113

             

114

             

115

             

116

             

117

             

118

             

119

             

120

             

121

             

122

             

123

             

124

             

125

             

126

             

127

             

128

             

129

             

130