Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի N 982-Ա առ 07.08.2020թ. հրամանը` ««Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագրով նախատեսված տեսակի հաստատման տրամադրման համար, «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 018/2011 Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներն իրականացնելու նպատակով տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանության (ամրաշրջանակի (շասսիի) տիպի հավանության) փաստաթղթերի հաստատման, գրանցման, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ձևանմուշների տպագրման ու համապատասխանության գնահատման մարմիններին տրամադրման, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի վարման գործընթացների ապահովման նպատակով լիազոր մարմին ճանաչելու մասին»։

 

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 1-50

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 51-100

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 101-150

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 151-200

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 201-250

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 251-300

 

 

Հ/Հ

Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը

Տրանսպորտային միջոցի տիպարը

Նույնականացման համարը

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականի համարը

Տրամադրման ամսաթիվը

Էկոլոգ.  դասը

Նշում

301

_

481230-9

X89481230NEAC8002

TC AM A-RU.056/T-085.00301

04.08.2022

5

_

302

_

2236

Z7C2236XJN0003188

TC AM A-RU.056/T-085.00302

05.08.2022

5

չեղարկված

303

_

65225

X896634F5N1FD3077

TC AM A-RU.056/T-085.00303

08.08.2022

5

_

304

ЛУИДОР

2250

Z7C2250Х9N0013165

ТС AM А-RU.056/T-085.00304

10.08.2022

5

_

305

_

481260-Z

X89481280NEAC8001

ТС AM А-RU.056/T-085.00305

10.08.2022

5

_

306

_

ЛКТJ

X89469035N0GM5001

ТС AM А-RU.056/T-085.00306

10.08.2022

5

_

307

_

4690B1

X894690B7N0GM5001

ТС AM А-RU.056/T-085.00307

10.08.2022

5

_

308

ЛУИДОР

2250

Z7C225009N0013140

ТС AM А-RU.056/T-085.00308

10.08.2022

5

_

309

_

2259

X892259C3N0AY4135

ТС AM А-RU.056/T-085.00309

10.08.2022

5

_

310

_

2236

Z7C2236XVN0003183

ТС AM А-RU.056/T-085.00310

11.08.2022

5

_

311

_

2236

Z7C2236XJN0003185

ТС AM А-RU.056/T-085.00311

12.08.2022

5

_

312

_

2236

Z7C2236XJN0003188

ТС AM А-RU.056/T-085.00312

12.08.2022

5

_

313

_

5411

X8V541160NC000001

ТС AM А-RU.056/T-085.00313

17.08.2022

5

_

314

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XGN0013120

ТС AM А-RU.056/T-085.00314

22.08.2022

5

_

315

_

734201

X89735901N0FY5001

ТС AM А-RU.056/T-085.00315

23.08.2022

5

_

316

_

RUSKP

XUYRUSKPHP0000035

ТС AM А-RU.056/T-085.00316

24.08.2022

5

չեղարկված

317

ЛУИДОР

2250

Z7C2250GWN0013181

ТС AM А-RU.056/T-085.00317

25.08.2022

5

_

318

ЛУИДОР

2250

Z7C2250GWN0013182

ТС AM А-RU.056/T-085.00318

25.08.2022

5

_

319

ЛУИДОР

2250

Z7C2250GWN0013198

ТС AM А-RU.056/T-085.00319

25.08.2022

5

_

320

ЛУИДОР

2250

Z7C2250GWN0013199

ТС AM А-RU.056/T-085.00320

25.08.2022

5

_

321

ЛУИДОР

2250

Z7C2250GWN0013200

ТС AM А-RU.056/T-085.00321

25.08.2022

5

_

322

_

503670

X89503600N0FZ1084

ТС AM А-RU.056/T-085.00322

29.08.2022

5

_

323

_

703227

X89703227N2BV0090

ТС AM А-RU.056/T-085.00323

29.08.2022

5

_

324

МК-4512-04

МК-53605

XZX451204N0A30249

ТС AM А-RU.056/T-085.00324

29.08.2022

5

չեղարկված

325

_

EVRIKAN900

X896634F1N0FD3305

ТС AM А-RU.056/T-085.00325

29.08.2022

4

_

326

_

RUSKP

XUYRUSKPHP0000035

ТС AM А-RU.056/T-085.00326

30.08.2022

5

չեղարկված

327

ЛУИДОР

2236

Z7C2236XGN0003187

ТС AM А-RU.056/T-085.00327

31.08.2022

5

_

328

_

2259

X892259C3N0AY4136

ТС AM А-RU.056/T-085.00328

02.09.2022

5

_

329

_

МК-53605

XZX451204N0A30249

ТС AM А-RU.056/T-085.00329

05.09.2022

5

_

330

_

5411

X8V541160NC000002

ТС AM А-RU.056/T-085.00330

05.09.2022

5

_

331

_

5411

X8V541160NC000003

ТС AM А-RU.056/T-085.00331

05.09.2022

5

_

332

_

2236

Z7C2236XLN0003190

ТС AM А-RU.056/T-085.00332

06.09.2022

5

_

333

_

VSN

XDTVSN900N0000868

ТС AM А-RU.056/T-085.00333

06.09.2022

5

_

334

_

VSN

XDTVSN900N0000869

ТС AM А-RU.056/T-085.00334

06.09.2022

5

_

335

_

VSN

XDTVSN900N0000870

ТС AM А-RU.056/T-085.00335

06.09.2022

5

_

336

_

MKR-MN341

X8945832NN0AR0005

ТС AM А-RU.056/T-085.00336

07.09.2022

5

_

337

_

6819

X8V681922NC000001

ТС AM А-RU.056/T-085.00337

08.09.2022

5

_

338

_

2236

Z7C2236X3N0003189

ТС AM А-RU.056/T-085.00338

09.09.2022

5

_

339

Mercedes-Benz

2236

Z7C2236XGN0003191

ТС AM А-RU.056/T-085.00339

09.09.2022

5

_

340

ЛУИДОР

2250

Z7C225017N0013141

ТС AM А-RU.056/T-085.00340

14.09.2022

5

_

341

_

RUSKP

XUYRUSKPHP0000035

ТС AM А-RU.056/T-085.00341

14.09.2022

5

_

342

ЛУИДОР

2250

Z7C2250Х1N0003191

ТС AM А-RU.056/T-085.00342

14.09.2022

5

_

343

_

VSN

XDTVSN900N0000867

ТС AM А-RU.056/T-085.00343

14.09.2022

5

_

344

_

VSN

XDTVSN900N0000871

ТС AM А-RU.056/T-085.00344

14.09.2022

5

_

345

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XGN0013201

ТС AM А-RU.056/T-085.00345

15.09.2022

5

_

346

_

TZA022

X89ACK008N0CG9066

ТС AM А-RU.056/T-085.00346

15.09.2022

5

_

347

_

TZA022

X89ACK008N0CG9067

ТС AM А-RU.056/T-085.00347

15.09.2022

5

_

348

НИАЗ

1992G

XE81992LZN0000027

ТС AM А-RU.056/T-085.00348

16.09.2022

5

_

349

НИАЗ

1992G

XE81992LZN0000028

ТС AM А-RU.056/T-085.00349

16.09.2022

5

_

350

Audi

FY

WAUZZZFY4N2118382

ТС AM А-DE.056/T-085.00350

19.09.2022

6

_

351

_

38782-4/5/6

Z8J387820N0000016

ТС AM А-RU.056/T-085.00351

19.09.2022

5

_

352

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XAN0003192

ТС AM А-RU.056/T-085.00352

20.09.2022

5

_

353

_

2236

Z7C2236XVN0003195

ТС AM А-RU.056/T-085.00353

20.09.2022

5

_

354

_

734201

X89735901N0FY5002

ТС AM А-RU.056/T-085.00354

22.09.2022

5

_

355