Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի N 982-Ա առ 07.08.2020թ. հրամանը` ««Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագրով նախատեսված տեսակի հաստատման տրամադրման համար, «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 018/2011 Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներն իրականացնելու նպատակով տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանության (ամրաշրջանակի (շասսիի) տիպի հավանության) փաստաթղթերի հաստատման, գրանցման, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ձևանմուշների տպագրման ու համապատասխանության գնահատման մարմիններին տրամադրման, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի վարման գործընթացների ապահովման նպատակով լիազոր մարմին ճանաչելու մասին»։

 

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 1-50

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 51-100

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 101-150

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, 151-200

 

 

Հ/Հ

Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը

Տրանսպորտային միջոցի տիպարը

Նույնականացման համարը

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականի համարը

Տրամադրման ամսաթիվը

Էկոլոգ.  դասը

Նշում

201

ЛУИДОР

2250

Z7C2250X1N0013059

ТС AM А-RU.056/T-085.00201

28.02.2022

5

_

202

_

2259

X892259C3N0AY4134

ТС AM А-RU.056/T-085.00202

02.03.2022

5

_

203

_

38784-0000010-5

Z8J387849N0000002

ТС AM А-RU.056/T-085.00203

02.03.2022

5

_

204

Чайка-Сервис

2784В

XUB27840YN0000082

ТС AM А-RU.056/T-085.00204

02.03.2022

5

_

205

МК-4554-08

МК-65

XZX455408N0A30697

ТС AM А-RU.056/T-085.00205

03.03.2022

5

_

206

ЛУИДОР

2239

Z7C2239XGN0003013

ТС AM А-RU.056/T-085.00206

03.03.2022

5

_

207

­_

687436

X89687439N0GP2001

ТС AM А-RU.056/T-085.00207

09.03.2022

5

_

208

_

503680

X89503600N0FZ1078

ТС AM А-RU.056/T-085.00208

10032022

5

_

209

ЛУИДОР

2250

Z7C2250DEN0013066

ТС AM А-RU.056/T-085.00209

10032022

5

_

210

_

2108

ХU6210803NS000115

ТС AM А-RU.056/T-085.00210

11032022

5

_

211

_

2108

ХU6210803NS000116

ТС AM А-RU.056/T-085.00211

11032022

5

_

212

_

20083

XU6200835NS000117

ТС AM А-RU.056/T-085.00212

11032022

5

_

213

_

2259

X892259C3N0AY4133

ТС AM А-RU.056/T-085.00213

21032022

5

_

214

_

7531

X8975310АN0HF6002

ТС AM А-RU.056/T-085.00214

21032022

5

_

215

_

6910

X2X595301ND0S0003

ТС AM А-RU.056/T-085.00215

22032022

5

_

216

_

787522

X89787522N5ET2001

ТС AM А-RU.056/T-085.00216

24032022

5

_

217

ЛУИДОР

2250

Z7C225041N0013049

ТС AM А-RU.056/T-085.00217

28032023

5

_

218

Mercedes-Benz

2236

Z7C2236Х5N0009890

ТС AM А-RU.056/T-085.00218

30.03.2022

5

_

219

Mercedes-Benz

2236

Z7C2236Х5N0009889

ТС AM А-RU.056/T-085.00219

30.03.2022

5

_

220

_

2236

Z7C2236ХGN0003157

ТС AM А-RU.056/T-085.00220

31.03.2022

5

_

221

ЛУИДОР

2239

Z7C2239XSN0003140

ТС AM А-RU.056/T-085.00221

04.04.2022

5

_

222

ГАЗ

C4

X96C46R9ЕN0936989

ТС AM А-RU.056/T-085.00222

04.04.2022

_

_

223

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XLN0013081

ТС AM А-RU.056/T-085.00223

08.04.2022

5

_

224

ЛУИДОР

2239

Z7C2239XEN0003156

ТС AM А-RU.056/T-085.00224

08.04.2022

5

_

225

_

503680

X89503600N0FZ1081

ТС AM А-RU.056/T-085.00225

13.04.2022

5

_

226

_

6799С

X896799С0N0FB2306

ТС AM А-RU.056/T-085.00226

14.04.2022

5

_

227

_

632637

X89632647N1GP2001

ТС AM А-RU.056/T-085.00227

14.04.2022

5

_

228

Евраком

284004

X89284009MMED6219

ТС AM А-RU.056/T-085.00228

14.04.2022

5

_

229

_

732701-1

XDC732701N0000277

ТС AM А-RU.056/T-085.00229

15.04.2022

5

_

230

_

6283-0000015

Х89628317NRGB4004

ТС AM А-RU.056/T-085.00230

15.04.2022

5

_

231

_

6283-0000015

Х89628317NRGB4005

ТС AM А-RU.056/T-085.00231

15.04.2022

5

_

232

_

6283-0000015

Х89628317NRGB4006

ТС AM А-RU.056/T-085.00232

15.04.2022

5

_

233

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XAN0013086

ТС AM А-RU.056/T-085.00233

18.04.2022

5

_

234

Mercedes-Benz

2236

Z7C2236X1N0009833

ТС AM А-RU.056/T-085.00234

20.04.2022

5

_

235

_

SPMUN333

XDC732414N0001906

ТС AM А-RU.056/T-085.00235

20.04.2022

5

_

236

Mercedes-Benz

2236

Z7C2236XJN0009910

ТС AM А-RU.056/T-085.00236

21.04.2022

5

_

237

_

6910

X2X61130CNM0S0007

ТС AM А-RU.056/T-085.00237

22.04.2022

_

_

238

_

6910

X2X61130CNM0S0006

ТС AM А-RU.056/T-085.00238

22.04.2022

_

_

239

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XAN0013095

ТС AM А-RU.056/T-085.00239

22.04.2022

5

_

240

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XAN0013096

ТС AM А-RU.056/T-085.00240

22.04.2022

5

_

241

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XAN0013097

ТС AM А-RU.056/T-085.00241

22.04.2022

5

_

242

ЛУИДОР

2250

Z7C2250XAN0013098

ТС AM А-RU.056/T-085.00242

22.04.2022

5

_

243

Mercedes-Benz

2236

Z7C2236X5N0009928

ТС AM А-RU.056/T-085.00243

25.04.2022

5

_

244

ГАЗ

А

Х96A31А13L0000002

ТС AM А-RU.056/T-085.00244

26.04.2022

5

_

245

ГАЗ

А

Х96A31А13L0000003

ТС AM А-RU.056/T-085.00245

26.04.2022

5

_

246

ГАЗ

А

Х96A31А13L0000004

ТС AM А-RU.056/T-085.00246

26.04.2022

5

_

247

_

38782-1/2/3

Z8J387849N0000003

ТС AM А-RU.056/T-085.00247

29.04.2022

5

_

248

_

38782-1/2/3

Z8J387849N0000004

ТС AM А-RU.056/T-085.00248

29.04.2022

5

_

249

_

6634S5

X896634S5N0FD3001

ТС AM А-RU.056/T-085.00249

12.05.2022

_

_

250