Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

ԳԱԶԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ռուսաստանի Դաշնությունից և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներն ու խտությունը «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության կողմից որոշվում են ամենօրյա չափումների իրականացման միջոցով, որոնց արդյունքները (ստացված տվյալները) հնարավոր է լինում ամփոփել հաջորդ օրը:

Ուստի` մեր կողմից համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվան հաջորդող օրը` ներառելով նախորդ օրվա ստացված տվյալները, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին համապատասխան չափումների արդյունքում ստացված տվյալների հրապարակումը կիրականացվի դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: 

 

ԳԱԶԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ  ԿԳ/Մ3   (KG/M3)    ՄԻԱՎՈՐՈՎ։

 

2019 թվականին ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը

2020 թվականին ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը

 

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հունվար 2021թ․)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (փետրվար 2021թ․)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մարտ 2021թ․)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը ( ապրիլ 2021.թ. )

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մայիս 2021թ,)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հունիս 2021թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հուլիս 2021թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (օգոստոս 2021թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (սեպտեմբեր 2021թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հոկտեմբեր 2021թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (նոյեմբեր 2021թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (դեկտեմբեր 2021թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հունվար 2022թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (փետրվար 2022թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մարտ 2022թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (ապրիլ 2022թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (մայիս 2022թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հունիս 2022թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (հուլիս 2022թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (օգոստոս 2022թ.)

ՌԴ-ից և ԻԻՀ-ից մատակարարված բնական գազի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները և խտությունը (սեպտեմբեր 2022թ.)

ՌԴ`        Ռուսաստանի Դաշնություն (մատակարարված բնական գազը)    

ԻԻՀ`       Իրանի Իսլամական Հանրապետություն (մատակարարված բնական գազը)

ԳՍՊԿ`   գազի ստորգետնյա պահեստակայան (արտամղված բնական գազը)

 

ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով 2019թ.

ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով 2020թ.

ՀՀ մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքները ըստ տասնօրյակների և ամսվա կտրվածքով 2021թ.