Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Պայմանագրեր

2020 թվական

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՀՆՈՐԴԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԾՁԲ-20/1>>


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/2>>,  Հավելված,  Հավելվածներ


ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՉԱԻ-ԳՀԾՁԲ-20/2,  Հավելվածներ


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/3>>,  Հավելված,  Հավելվածներ


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/4>> 


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5>>, Հավելված,  Հավելվածներ


<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06>>,  Հավելվածներ


ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7/1>>,  Հավելվածներ,  Հավելվածներ

 

 

2019 թվական

<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-1>>,  Հավելվածներ


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-2>>,  Հավելվածներ


ԱՎՏՈԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-19/2>>,  Հավելվածներ


ԱՎՏՈԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-19/3>>,  Հավելված

 

 

 

2018 թվական

ԱՎՏՈԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1>>,   Հավելվածներ


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԾՁԲ-18/1>>,  Հավելվածներ


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18/1>>,  Հավելվածներ


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-18/1>>,  Հավելվածներ


ԱՎՏՈԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2-2>>,  Հավելվածներ


ԱՎՏՈԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3>>,  Հավելվածներ


ԱՎՏՈԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4>>,  Հավելվածներ

 

 

 

2017 թվական

ԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1»


ԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ՀԲՄԱՊՁԲ-17/1>> Հավելվածներ


ԱՎՏՈԲԵՆԶԻՆԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-17/2>>


<<ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2>>, Հավելվածներ


ՉԱՓՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՉԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-17/3>>,   Հավելվածներ

 

 

 

2016 թվական

ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ՇՀԱՊՁԲ-16-6»


ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ, ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ և ՃՇԳՐԻՏ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-16/1»


ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ, ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ և ՃՇԳՐԻՏ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-16/2-2»


ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ, ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ և ՃՇԳՐԻՏ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-16/3»


ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ, ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ և ՃՇԳՐԻՏ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-16/4»


ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ, ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ և ՃՇԳՐԻՏ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-16/5»


ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ, ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ և ՃՇԳՐԻՏ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-16/6»


ԼԱԲԱՐԱՏՈՐԻԱՅԻ, ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ և ՃՇԳՐԻՏ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՉԱԻ-ԲԸԱՊՁԲ-16/7»