Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքներ

Մարտի 9-ին` ժամը 10:00-ին, «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի շենքում տեղի կունենան լսումներ՝ շենքի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ հարկերում նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ:

 Ծանոթացեք նախատեսված աշխատանքներին Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի միջոցով:

Հասցե՝ Կոմիտասի պող., 49/4 շենք:

Հարցերի դեպքում զանգահարել ԱԽՈԵ ծրագիր (010515580), կամ կապ հաստատել ՍՉԱՄ ՓԲԸ-ի որակի կառավարիչ Գևորգ Մարտոյանի հետ՝ հեռ. 095396080:


On March 9, at 10:00 am, Public hearings are scheduled at National Body of Standards and Metrology (NBSM) CJSC. We are going to discuss reconstruction works on 1st, 2nd, and 4th floors of the NSBM building.

 Detailed description of the works can be found in Environment and Social Management Plan.

Address: Komitas ave. 49/4 building

In case of questions or concerns you may contract TPQIP office: 010515580, or Mr. Gevorg Martoyan Mob.: 09539608

 

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան (Environmental and Social Management Plan)