Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Տնօրենի հրամաններ

2022 թվական

 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 103-Ն առ 08.07.2022թ. հրամանը` ջերմային, ֆիզիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների տրամաչափարկման լաբորատորիայի չափման միջոցների սակագները սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 92-Ն առ 20.06.2022թ. հրամանը` լուսավորվածության մակարդակի չափումների արձանագրության ձևը սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 91-Ն առ 20.06.2022թ. հրամանը` ի լրումն N 09-Ն առ 09.02.2021 թվականի չափման միջոցների պայմանագրային հիմունքներով ՍՉԱՄ ընկերությունում ստուգաչափման և այլ չափագիտական աշխատանքների գների մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 90-Ն առ 20.06.2022թ. հրամանը` ի փոփոխումն N 69-Ն առ 25.08.2020 թվականի աղմուկի չափումների արդյունքները գրանցելու արձանագրության ձևը հաստատելու մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 87-Ն առ 13.06.2022թ. հրամանը`տրանսպորտային միջոցներ արտադրողի համաշխարհային ինդեքսի (WMI) կոդերի տրամադրման սակագները սահմանելու մասին 


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 85-Ն առ 10.06.2022թ. հրամանը`զանգվածի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման սակագները սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 78-Ն առ 02.06.2022թ. հրամանը` ի փոփոխումն N 166-Ն առ 05.11.2021 թվականի չափման միջոցների տրամաչափարկման սակագները սահմանելու մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 77-Ն առ 02.06.2022թ. հրամանը` ի փոփոխումն N 82-Լ առ 16.12.2014 թվականի ՍՉԱՄ ընկերության փորձարկումների լաբորատորիայի կողմից կատարվող փորձարկումների սակագները սահմանելու մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 60-Ն առ 26.04.2022թ. հրամանը` «Արցախ» մասնաճյուղում ՍՉԱՄ ընկերության փորձարկումների լաբորատորիայի սննդամթերքի և ոչ պարենային ուղղության կողմից կատարվող փորձարկումների սակագները սահմանելու մասին


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 59-Ն առ 26.04.2022թ. հրամանը` ի փոփոխումն N 209-Ն առ 30.12.2021 թվականի հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 52-Ն առ 05.04.2022թ. հրամանը`«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին›› ՓԲ ընկերության ելակետային չափման միջոցներով ձևավորված ‹‹Օդի հարաբերական խոնավության և ցողի/եղյամի կետի ջերմաստիճանի միավորի չափանմուշ››-ը որպես ազգային չափանմուշ ճանաչելու մասին


ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 30-Ն առ 03.03.2022թ. հրամանը` Ի լրումն N 09-ն առ 09.02.2021թ. Չափման միջոցների պայմանագրային հիմունքներով «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» փակ բաժնետիրական ընկերությունում ստուգաչափման և այլ չափագիտական աշխատանքների գների մասին հրամանի


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 14-Ն առ 08.02.2022թ. հրամանը`Ի փոփոխումն N 09-Ն առ 09.02.2021թ. չափման միջոցների պայմանագրային հիմունքներով «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերությունում ստուգաչափման և այլ չափագիտական աշխատանքների գների մասին հրամանի


 

 

2021 թվական

 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 209-Ն առ 30.12.2021թ. հրամանը` «Արցախ» մասնաճյուղի կողմից մատուցվող ԱՀ տեխնիկական պայմանների մշակման վերաբերյալ խորհրդատվական աշխատանքների գնացուցակը սահմանելու մասին

N 209-Ն առ 30.12.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 204-Ն առ 28.12.2021թ. հրամանը` Ի փոփոխումն N 09-Ն առ 09.02.2021թ. չափման միջոցների պայմանագրային հիմունքներով «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերությունում ստուգաչափման և այլ չափագիտական աշխատանքների գների մասին հրամանի

N 204-Ն առ 28.12.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 181-Ն առ 30.11.2021թ. հրամանը` Դոզիմետրական և ռադիոմետրական չափումների ազգային չափանմուշի գիտական պահապան նշանակելու մասին

N 181-Ն առ 30.11.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 180-Ն առ 30.11.2021թ. հրամանը` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության ելակետային չափման միջոցներով ձևավորված «Դոզիմետրական և ռադիոմետրական չափումների ազգային չափանմուշ» չափանմուշը որպես ազգային չափանմուշ ճանաչելու մասին

N 180-Ն առ 30.11.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 179-Ն առ 23.11.2021թ. հրամանը` «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲ ընկերության «Ջերմային, ֆիզիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների լաբորատորիա» տրամաչափարկման լաբորատորիայի կողմից չափման միջոցների տրամաչափարկման գործընթացի ուղեցույցը և չափման միջոցների տրամաչափարկման սերտիֆիկատի ձևը հաստատելու վերաբերյալ

N 179-Ն առ 23.11.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 167-Ն առ 05.11.2021թ. հրամանը` Չափման միջոցների տրամաչափարկման հայտի ձևը սահմանելու մասին

N 167-Ն առ 05.11.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 166-Ն առ 05.11.2021թ. հրամանը` Չափման միջոցների տրամաչափարկման սակագները սահմանելու մասին

N 166-Ն առ 05.11.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 157-Ն առ 29.10.2021թ. հրամանը

N 157-Ն առ 29.10.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 156-Ն առ 29.10.2021թ. հրամանը

N 156-Ն առ 29.10.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 155-Ն առ 29.10.2021թ. հրամանը

N 155-Ն առ 29.10.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 144-Ն առ 11.10.2021թ. հրամանը՝ Որպես չափման միջոցների ստուգաչափող վկայագրվելու համար սակագներ սահմանելու մասին

N 144-Ն առ 11.10.2021թ. հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 143-Ն առ 08.10.2021թ. հրամանը՝ Ի լրումն 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 82-Լ հրամանի 

N 143-Ն առ 08.10.2021թ. հրաման


<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի N 121-Ն առ 14․09․2021թ․ հրամանը՝ <<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ <<ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՄԻԱՎՈՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆՄՈՒՇ 1ՄԳ ÷ 1ԿԳ >> ՉԱՓԱՆՄՈՒՇԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆՄՈՒՇ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

N 121-Ն առ 14․09․2021թ․ հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 95-Ն առ 14.07.2021թ, հրամանը՝ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՎ Ի ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 18-Ի №17-Ն ՀՐԱՄԱՆԻ

N 95 առ 14.07.2021թ,


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 94-Ն առ 14.07.2021թ, հրամանը՝ Փորձարկման սարքավորումների վկայագրման բացասական  արդյունքների ձևակերպման համար ծանուցագրի ձև սահմանելու   մասին 

N 94 առ 14.07.2021թ,


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 70-Ն առ 01.06.2021թ, հրամանը՝  «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ և ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ  ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N44-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 70 առ 01,06,2021թ,


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 67-Ն առ 21.05.2021թ, հրամանը՝ Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանի և հեղուկ ածխաջրածնային գազալիցքավորման բաշխիչ աշտարակի կապարակնքման սխեմայի կազմման  մասին 

N 67 առ 21,05.2021թ,


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 65-Ն առ 17.05.2021թ, հրամանը՝ Չափումների մեթոդիկայի (մեթոդի) չփագիտական վկայագրի ձևի հաստատման մասին 

N 65 առ 17,05.2021թ,


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 44-Ն առ 13.04.2021թ, հրամանը՝ Արագածի գիտական կենտրոնում գտնվող ԳԷՊԻ-0.25; ԳԷՊԻ-0.5; ԳԷՊԻ-1 և ԳԷՊԻ-2  էտալոնային  ալեհավաքները որպես Ազգային չափանմուշ ճանաչելու վերաբերյալ

N 44 առ 13,04,2021թ,


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ընկերության տնօրենի պաշտոնակատարի  N 40-Ն առ 08.04.2021թ, հրամանը՝ Ի ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ (ԳԽ) ՆՈՐ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՌԳՀԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N02-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N16-Վ ՀՐԱՄԱՆԻ

N 40 առ 08.04,2021թ,


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 09-Ն առ 09.02.2021թ. ՀՐԱՄԱՆԸ` ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի N 132-Ն «ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԳՆԵՐ» ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 14-Ի N 17-Ն ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ՉՆԵՐԱՌՎԱԾ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

N 09-Ն Հրաման (pdf 1-7 էջեր),  (pdf 8-15 էջեր),  (pdf 16-23 էջեր)


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 08-Ն առ 08.02.2021թՀՐԱՄԱՆԸ` ԱՆՎԱՎՈՐ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

N 08-Ն Հրաման

 

2020 թվական

 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 123-Ն առ 30.12.2020թՀՐԱՄԱՆԸ` «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՈԼՈՐՏԻ VI 1 ՁԵՎԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 14․08․2018թ․ N 57-Լ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 123-Ն Հրաման


 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 47-Ն առ 07.07.2020թՀՐԱՄԱՆԸՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N 47-Ն Հրաման


 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 25-Ն առ 21.05.2020թ. ՀՐԱՄԱՆԸ` Ի ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-Ի «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՄ ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 35-Ն ՀՐԱՄԱՆԻ

N 25-Ն Հրաման


 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ» ՏՆՕՐԵՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 17-Ն առ 18.02.2020թ. ՀՐԱՄԱՆԸ՝  ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ և ԴՐԱՆՑ ՎՃԱՐՄԱՆ ԳՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ                      
N 17-Ն Հրաման


«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ» ՏՆՕՐԵՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 02-Ն առ 08.01.2020թ. ՀՐԱՄԱՆԸ՝ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՁԵՎԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

N 02-Ն առ 08.01.2020թ. ՀՐԱՄԱՆԸ

 

2019 թվական

 

«ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 44-Ն առ 25.11.2019թ. ՀՐԱՄԱՆԸ` ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N 44-Ն Հրաման


 

 

 

 

 

«ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԻ N 08-Ն առ 29.01.2019թ. ՀՐԱՄԱՆԸ` Ի ԼՐՈՒՄՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6-Ի N 41-Ն ՀՐԱՄԱՆԻ

N 08-Ն Հրաման