Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

Հաշվետվություններ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխում» 2015թ. ծրագրի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխում» 2016թ. ծրագրի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2016թ. ծրագրի կատարված տարեկան աշխատանքների

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ «Գիտական և գիտատեխնիկական ենթակառուցվածքների պահպանման ու զարգացման ծրագրի կազմակերպման և իրականացման» 2017թ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2017թ. ծրագրի (1-ին կիսամյակ)

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ «Չափագիտության Ազգային Ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կառավարման խորհրդի 2017թ. նիստի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ տարեկան, Չափագիտության ազգային մարմնի գործունեության 2016 թ.-ի կատարված աշխատանքների

ԾՐԱԳԻՐ տարեկան, Չափագիտության ազգային մարմնի գործունեության 2017 թ.-ի նախատեսված աշխատանքների

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածների պահպանում և զարգացում>> 2018թ. ծրագրի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2018թ. ծրագրի (1-ին կիսամյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2018թ. ծրագրի (իննամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածների պահպանում և զարգացում>> 2018թ. ծրագրի (տարեկան)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2019թ. ծրագրի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխման ուղղությամբ` 2019թ. հունվար-մայիս ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2019թ. ծրագրի (1-ին կիսամյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2019թ. ծրագրի (3-րդ եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ <<Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում>> 2019թ. ծրագրի (տարեկան)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխման ուղղությամբ` 2019թ. հունիսից  2020թ. մարտ  ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2020թ. ծրագրի (կիսամյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2020թ. ծրագրի (իննամսյակ),  3-րդ եռամսյակի Հավելվածներ 3-ը, 3.1-ը և Հարկային հաշիվը

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2020թ. ծրագրի (տարեկան)4-րդ եռամսյակի Հավելվածներ 3-ը, 3.1-ը և Հարկային հաշիվը

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2020թ. ծրագրի (տարեկան), 2020թ. Փաստացի ծախսերը, Հ2, Հ4, Հ8 Ձևերը, Հաստիքացուցակը՝ համապատասխան դրույքաչափերով

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2021թ. ծրագրի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2021թ. ծրագրի (կիսամյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2021թ. ծրագրի (իննամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2021թ. ծրագրի (տարեկան)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2022թ. ծրագրի (1-ին եռամսյակ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում» 2022թ. ծրագրի (կիսամյակ)