Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐ

Հերթական Համարը Փաստաթղթի անվանումը և նշագիրը Վկայականի համար Գործարկման թվականը
01  Պաշտպանական հողակցման դիմադրությունների չափում 001 16.09.2016
02  Մինչև 10000 վ ուժային մալուխների մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրության չափում 002 14.10.2016
03  Մեկուսիչների էլեկտրական դիմադրությունների չափում 003 14.10.2016
04  Պարպիչների էլեկտրական դիմադրության չափում 004 14.10.2016
05  Ուժային տրանսֆորմատորների մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրության չափում 005 14.10.2016
06  Պաշտպանական հողակցման դիմադրության չափում և հողակցման սարքվածքների դիմադրության չափում 006 27.01.2017
07  Պաշտպանական հողակցման դիմադրության չափում և հողակցման սարքվածքների դիմադրության չափում 007 11.04.2017