Metrology
<<ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ և ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ>> ՓԲԸ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ ՀԱՅ  |  РУС РУС  |  ENG ENG

էլեկտրական հաշվիչների լաբորատորիա

Գազի հաշվիչների լաբորատորիա

Ջրաչափերի լաբորատորիա

Իոնիզացիոն չափումների լաբորատորիա

Ռադիոէլեկտրաչափումների լաբորատորիա

Ստանդարտ նմուշների լաբորատորիա

ԿՕՕՄԵՏ-ի Կոմիտեի 26-րդ նիստ